Disclaimer

 


Door deze website of een van de andere websites van HorseTelex BV te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites zijn vermeld.

 

 

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze websites niet te gebruiken. Indien u het niet eens bent met sommige van de aanvullende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde inhoud (zoals hieronder vermeld) of op bepaalde transacties die via deze website worden uitgevoerd, dient u het deel van de website dat daarop betrekking heeft niet te gebruiken en dient u de inhoud niet te gebruiken of de transacties niet uit te voeren.

 

 

 

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Horsetelex BV worden gewijzigd. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld. Daarom moet u regelmatig de gebruiksvoorwaarden lezen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden voor het gebruik van deze website.

 

 

HorseTelex behoudt zich het recht voor de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken of de wijze van presentatie aan te passen. HorseTelex behoudt zich het recht voor de toegang tot deze internetpagina's om welke reden dan ook te beëindigen of te beperken. HorseTelex kan ook te allen tijde beslissen wie toegang heeft tot niet afgeschermde delen van de site.

 

 

Online-abonnees hebben één toegang per IP-adres. Indien HorseTelex vermoedt dat hiervan misbruik wordt gemaakt, heeft HorseTelex het recht zonder nadere uitleg de toegang tot de afgeschermde delen van de site te ontzeggen. 

 

 

Hoewel al het mogelijke is gedaan om de juistheid van de informatie op deze internetpagina's te verzekeren, aanvaardt HorseTelex geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie. Alle inhoud wordt verstrekt "zoals het is" en "zoals beschikbaar".

HorseTelex wijst uitdrukkelijk alle garanties af, inclusief garanties betreffende de nauwkeurigheid van de informatie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en elke garantie dat de inhoud niet onwettig is of enige garantie betreffende de functionaliteit van deze websites.

 

 

Het gebruik van HorseTelex, de database en de gebruikte informatie is uitsluitend voor rekening en risico van de bezoeker. HorseTelex is een 'open' website waar iedereen gegevens kan toevoegen na registratie met een toegekend wachtwoord. HorseTelex doet er alles aan om de juistheid van de gegevens te controleren en indien nodig aan te passen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en de gebruiker kan geen rechten ontlenen om de gegevens uit de database te gebruiken.

 

 

Wanneer je informatie en gegevens toevoegt aan de database bevestig je:

 

  • de volledigheid, nauwkeurigheid en waarheid van deze informatie te garanderen
  • verantwoordelijk te zijn voor alle gevolgen van het toevoegen van valse informatie
  • geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden bij het toevoegen van foto's en video's (links) en verantwoordelijk te zijn voor alle gevolgen van auteursrechtclaims

 

HorseTelex garandeert de veiligheid van deze webpagina's niet; u erkent dat de informatie kan worden onderschept. HorseTelex verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. HorseTelex garandeert niet dat de websites toegankelijk zullen zijn of dat de servers die deze websites beschikbaar stellen zullen functioneren of dat de door HorseTelex verzonden elektronische berichten vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

 

 

In geen geval is HorseTelex BV aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade (waaronder verlies van winst of inkomsten, verlies van orders, andere schade als gevolg van bedrijfsonderbreking en verlies van informatie, gegevens of andere materialen) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze internetpagina's of de onmogelijkheid deze te gebruiken of de inhoud ervan, zelfs indien HorseTelex op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.   

 

 

Deze internetpagina's kunnen links bevatten naar andere pagina's die niet door HorseTelex BV worden beheerd en HorseTelex BV is derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's. HorseTelex BV heeft deze links slechts opgenomen als service voor de gebruikers van de Internet Sites en het opnemen van een link naar één of meerdere Internet Sites mag niet worden opgevat als een goedkeuring door HorseTelex BV van de inhoud van deze Internet Sites.

 

 

Het auteursrecht en alle andere rechten op de door HorseTelex BV gepubliceerde inhoud (waaronder software, audio, video, tekst en foto's) berusten bij HorseTelex BV. Alle rechten op de inhoud zijn voorbehouden aan HorseTelex, behalve wanneer het gebruik van de inhoud uitdrukkelijk is toegestaan. Elk gebruik van de Inhoud anders dan voor vertoning, inclusief distributie, reproductie, wijziging, publicatie of posting zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HorseTelex BV is strikt verboden. Alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen moeten in de reproducties behouden blijven. Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd.

 

 

Overname van informatie van deze website is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden en met bronvermelding. Er mag een citaat van beperkte lengte worden opgenomen (maximaal 35 woorden inclusief titel), gekoppeld aan een werkende hyperlink die verwijst naar het volledige artikel op de website.

Alle materiaal of informatie die u in verband met deze website verzendt ("Gebruikersmateriaal") wordt als niet-vertrouwelijk behandeld en wordt eigendom van HorseTelex BV. Het Privacybeleid is van toepassing op het Gebruikersmateriaal. HorseTelex BV is gerechtigd dergelijk Gebruikersmateriaal te gebruiken, indien zij dit wenst, zonder enige compensatieverplichting en vrij van persoonlijke rechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

 

De volgende pagina's worden bedoeld door de HorseTelex website:

 

 

www.horsetelex.nl

 

 

www.horsetelex.com

 

 

www.horsetelex.de

 

 

www.horsetelex.fr

 

 

www.horsetelexsales.nl

 

 

www.horsetelexsales.com

 

 

www.horsetelexsales.de

 

 

www.horsetelexsales.fr

 

 

www.horsetelex-sales.nl

 

 

www.horsetelex-sales.com

 

 

www.horsetelex-sales.de

 

 

www.horsetelex-sales.fr

 

 

www.horsetelexresults.nl

 

 

www.horsetelexresults.com

 

 

www.horsetelexresults.de

 

 

www.horsetelexresults.fr

 

 

www.horsetelex-results.nl

 

 

www.horsetelex-results.com

 

 

www.horsetelex-result.de

 

 

www.horsetelex-results.fr